Toggle Nav Tudor

勞力士

RONDE SOLO DE CARTIER 腕錶

有貨
型號
W6700155
Ronde Solo 腕錶的設計靈感源於 Ronde Louis Cartier 腕錶,完美保留了典雅外觀和卡地亞特色:羅馬數字時標、劍形藍鋼指針以及分鐘軌。Ronde Solo 腕錶還備有精鋼錶鏈可供選擇。